Share
Optimera miljöarbetet - Flera nya DOT-fabriker
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Har du problem med att läsa nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare
DOT gör nyförvärv i Sverige
Vi har precis förvärvat Haga Galvanisering och förstärker därmed återigen positionen på den svenska marknaden. I och med förvärvet av familjeföretaget i Jönköping får vi en geografiskt attraktiv position i södra Sverige. Alla anställda fortsätter i Haga Galvanisering AB (även känt som Galvano Jönköping) och detsamma gäller de tre tidigare ägarna.

Vi arbetar ständigt med att öka vår närvaro och optimera kundernas upplevelser. Tillskottet av en väletablerad fabrik i Jönköping uppfyller alla kriterier i vår strategi att vara en tillgänglig aktör. Företaget har en lojal kundbas som kommer att kunna utnyttja våra många fullservicepartnertjänster även framöver. Förvärvet i Jönköping ökar vår närvaro ytterligare och vi är stolta över att få ta över fabriken.

Det familjeägda företaget grundades år 1952. Hittills har det ägts av de tre syskonen Stefan Eriksson, Håkan Ankar och Karin Lindström. Alla tre har haft en önskan om att avyttra livsverket när tiden varit mogen. Att hitta en seriös köpare som säkrar medarbetarnas anställning och bevarar svenska arbetsplatser har alltid varit familjens högsta prioritet, berättar Karin Lindström.

”Det gläder oss att en solid nordisk aktör nu tar över företaget. I processen har vi lagt stor vikt vid att DOT har praktisk erfarenhet av att driva företag vidare med respekt för befintlig kultur och svenska värderingar. Vi ser fram emot att följa med på resan under de kommande åren”, säger Karin Lindström, som blir fabrikschef på den nya DOT-fabriken.

Välkommen alla nya kunder och medarbetare i Jönköping.

Strategiskt samarbete optimerar miljöprestandan
Efter en noggrann sondering av marknaden har vi valt en ny samarbetspartner för förbehandlingsprocesserna i samtliga fabriker. Valet föll på den svenska specialisten Recyclean Systems i Västra Frölunda. Vi har fram till nu haft flera olika leverantörer av kemikalier för förbehandling och bortskaffning av avfall. Med tanke på vår miljöstrategi är detta inte optimalt. Vi vill standardisera fabrikernas processer och ytterligare intensifiera miljöarbetet.

Genom samarbetet med Recyclean Systems får vi inte bara en leverantör, utan en strategisk partner som kommer att vara medansvarig i förbättringen av våra förbehandlingsprocesser. Vi kommer att kunna dra nytta av deras produkt- och expertkunskaper i utvecklingen av en unik individuell installation i varje enskild fabrik. För att uppnå optimal effekt kommer de nya procedurerna att implementeras i en fabrik i taget. Detta ger oss möjlighet att justera förbehandling och bortskaffande av restavfall in i minsta detalj.

Valet av ny samarbetspartner har varit en omfattande process. Vi har lagt stor vikt vid engagemang, erfarenhet och tillgänglighet. Recyclean Systems uppfyller alla kriterier. Den första fabriken som drar nytta av det nya samarbetet blir DOT-fabriken i Køge, Danmark.

Ny ISO 1461-standard – detta ska du vara uppmärksam på
Den nya versionen av SS/EN ISO 1461:2022 träder i kraft den 31 mars 2023. Vi har utvärderat förändringarna i standarden för beläggningar på järn och stål som påförs genom varmförzinkning och dessa implementeras i alla våra fabriker. Vi förväntar oss inte att den nya standarden ska orsaka några större utmaningar för våra kunder, men det finns punkter som vi härmed riktar uppmärksamheten mot.

Vi fortsätter som utgångspunkt med att utföra skikttjockleksmätning i enlighet med 2009 års version av SS/EN ISO 1461. Hjälpelement (ändplattor och liknande) kommer även fortsättningsvis att ingå i mätproceduren. I praktiken innebär detta att när en svetsad struktur omfattar stål med flera olika tjocklekar och material kommer varje enskilt element att betraktas som ett oberoende material.

Skikttjockleksmätningen ska i fortsättningen beställas senast vid inlämningen av material. Mätrapporten kommer också att se ut som vanligt. Godkännandekriterierna för skikttjockleksmätning ska fortfarande anges av kunden i enlighet med minimikraven i standarden eller som kundspecifika krav.

Enligt den nya versionen av SS/EN ISO 1461 kan lågreaktivt stål* godkännas enligt lägre skikttjocklekskrav, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.
Om du har några frågor om den nya standarden är du varmt välkommen att kontakta oss.

* Standarden definierar lågreaktivt stål som material med stålprofiltjocklekar > 3 millimeter och som är tillverkat av stål med 0,01 % kisel eller mindre och en aluminiumhalt > 0,035 %.

Närmare Stockholm

I december förvärvade vi alla varmförzinkningsaktiviteter i Södertälje Varmförzinkning. Alla varmförzinkningskunder i Södertälje följer med till DOT och kan framöver dra nytta av våra flexibla tjänster som deras fullservicepartner.

Att komma närmare Stockholm ger stora fördelar och det korta avståndet till DOT i Eskilstuna kommer att förbättra kvaliteten och leveranssäkerheten i hela huvudstadsregionen. På fabriken i Södertälje etablerar vi även en uppsamlingsplats där alla med behov av varmförzinkning kan leverera och hämta material.

Under de senaste åren har vi intensifierat våra insatser i Sverige. Vi har rekryterat nya skickliga medarbetare, förstärkt vår fysiska närvaro, implementerat onlinebokning via My DOT samt utvidgat vårt rikstäckande logistiknätverk. Dessa initiativ har tagits emot väl, vilket vi verkligen uppskattar. Nu ser vi fram emot att fortsätta det goda samarbetet med de många kunderna i Södertälje och Stockholm med omnejd.

Svensk representation i styrelsen

Det gläder oss att kunna hälsa Magnus Bosson välkommen som vår första svenska styrelseledamot. Vi ser fram emot att dra nytta av hans kompetens i koncernens fortsatta utveckling. Magnus Bosson är VD för BE Group AB – en av Sveriges ledande stålleverantörer. Som styrelseledamot i DOT kommer Magnus bland annat att bidra med insikter i svensk arbetsmarknadspolitik och lagstiftning, nya kommersiella initiativ samt vidareutvecklingen av vår ambitiösa klimatstrategi.

Vi är en danskägd koncern med mycket starka band till Sverige. I början av 2022 hade vi två svenska fabriker – idag har vi sju. Därför ser vi tillskottet av en svensk styrelseledamot som en del av en naturlig utveckling. Vi står inför en lång rad spännande uppdrag på båda sidor av Öresund och dessa uppdrag kommer Magnus Bosson nu att vara en del av.

KICK OFF 2023

Världen är mer oförutsägbar än någonsin. Få vågar förutspå vad som kommer att hända under år 2023, men vi upplever att året har börjat optimistiskt. Och det är positivt. Vi ser med spänning fram emot de kommande månaderna och håller tummarna för stabilare förhållanden och en normaliserad global utveckling.

Början på år 2023 har uppmärksammats på olika sätt på våra avdelningar. Det mest intensiva firandet ägde utan tvekan rum i Halmstad, där samtliga svenska säljare samlades till det utmanande orienteringsloppet Mission Completed. Det löptes, kämpades och samarbetades mot den stora guldmedaljen. Just samarbete och kommunikation är nyckelord i dessa tider.

Vår marknad är konkurrensutsatt och förstärkt samarbete ska föra både oss och våra kunder framåt. Vi är redo för år 2023 och ser fram emot att återigen kunna erbjuda branschens bästa kundupplevelser.

Grön zink för hela året

Vår implementering av grönt producerad Low-carbon-zink har väckt uppmärksamhet och vi har tagit emot många positiva kommentarer. Strax innan jul ingick vi ett nytt avtal med svenska Boliden Group om inköp av Low-carbon-zink för hela 2023. Användningen av grönt producerad zink kommer fortfarande inte att medföra några merkostnader för kunderna.

Att vi endast har Low-carbon-zink i grytorna minskar våra årliga koldioxidutsläpp med nästan 11 000 ton och samtidigt minskas även våra kunders utsläpp. Under de kommande åren kommer kraven på klimatdokumentation att bli betydligt hårdare. Detta kommer att få stor påverkan på inhämtandet av order i alla led i branschen. Genom att vara en miljömedveten samarbetspartner kan vi hjälpa våra kunder på vägen mot nya framgångar. Under år 2023 räknar vi med att kunna lansera flera initiativ som ytterligare minskar vårt klimatavtryck. Till nytta för oss alla.

Vildbjerg-fabriken som energikälla
Den 20 januari stängdes varmförzinkningsgrytan i Vildbjerg av – helt enligt planerna. Grytan slogs på igen efter 35 minuter – även det helt enligt planerna. Under mellanperioden fördelade vi vidare grytans energiförbrukning till närområdet. Det var allra första gången fabriken fungerade som energikälla. Proceduren har därefter upprepats flera gånger – i flera fall upp till tre gånger per dag i nästan en timme i taget. Vi kan konstatera att varmförzinkningens kvalitet inte påverkas av avbrotten. Alla faser i processen utförs under noggrann övervakning. Om värmeförlusten i grytan skulle bli för stor slås alla värmeelement automatiskt på igen.

Som första produktionsföretag i Danmark gick DOT i Vildbjerg med i Flex Platform. Den innovativa IT-lösningen från Energi Danmark och IBM Danmark övervakar belastningen på elnätet och rekommenderar de anslutna företagen att minska förbrukningen när efterfrågan på ström är som störst.

Med tekniken i Flex Platform kan grytstyrningen programmeras så att vi kan distribuera energibidraget till närområdet utan att kompromissa med varmförzinkningens kvalitet eller ändra våra noggrant planerade arbetsflöden. Själva sparar vi inte energi genom initiativet utan flyttar vår förbrukning till perioder med lägre belastning. På detta sätt bidrar vi till att minska koldioxidutsläppen, eftersom det inte är nödvändigt att starta upp kraftverk med fossila bränslen.

Vi är fortfarande i början av processen, men hittills har upplevelserna varit positiva. Vi vill aktivt bidra till ökad resursmedvetenhet inom industrin och vara medvetna om vårt samhällsansvar. Flex Platform är ett spännande initiativ som på sikt kan komma att spridas till fler DOT-fabriker.

Blandade förväntningar på zink
”Det har varit lite av en berg- och dalbana för zinkpriset under årets första månader. Efter en stark start med en uppgång på cirka 17 % i januari föll kursen nästan motsvarande i februari. Å ena sidan upplever zinkpriset hög efterfrågan i Kina, där – efter det att covid19-restriktionerna lyfts – aktiviteten återigen ökar. Å andra sidan stiger förväntningarna på det globala utbudet av zink efter det att energipriserna (särskilt gaspriset) har sjunkit rejält”, säger Lars Tragstrup, VD för Commodity Sales på Jyske Bank.

I takt med att energipriserna sjunker ökar sannolikheten för fri produktionskapacitet i Europa. Exempelvis har zinkproducenten Nyrstar nyligen offentliggjort att deras franska smältverk Auby kommer att återuppta produktionen. Tendensen går även mot att de kinesiska smältverken ökar sin kapacitet, eftersom det för närvarande finns gott om råmaterial och smältmarginalerna till och med är gynnsamma. Det bör dock noteras att de globalt synliga LME-zinklagren på bara ett år har minskat med över 80 % till drygt 20 000 ton. Detta motsvarar för närvarande mindre än en dags förbrukning i förhållande till den totala globala förbrukningen!

Förväntningarna på försörjningsbalansen under resten av 2023 är blandade. Mycket beror på om efterfrågan i Kina och västvärlden motsvarar förväntningarna och om energipriserna ligger kvar på den nivå som gynnar zinkproduktionen. Det kommer att vara särskilt viktigt hur snabbt den europeiska produktionen når sitt normaltillstånd. Goldman Sachs förväntar ett globalt zinkunderskott år 2023 på 243 000 ton, medan Citi förväntar en ökning med 70 000 ton, vilket tydliggör att förväntningarna på framtida potential varierar rejält, avslutar Lars Tragstrup från Jyske Bank.

DOT AB
Thure Carlssons v. 5
S-294 21 Box 43 Sölvesborg
Sweden
Linkedin

Email Marketing by ActiveCampaign