Share
Optimering af miljøindsatsen - Flere nye DOT-lokationer
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Har du problemer med at læse nyhedsbrevet? Læs det i din browser
Nyt opkøb i Sverige
Nu er DOT også til stede i Jönköping. Vi har netop overtaget familievirksomheden Haga Galvanisering og udvider igen vores netværk af varmforzinkningsfabrikker. Med opkøbet får vi en geografisk attraktiv lokation i det sydlige Sverige. Alle medarbejdere fortsætter i Haga Galvanisering AB - også kendt som Galvano Jönköping, og det samme gør sig gældende for de tre hidtidige ejere.

Vi forsøger hele tiden at øge nærværet og optimere kundeoplevelsen. Tilføjelsen af en veletableret fabrik i Jönköping opfylder alle kriterier i vores strategi om at være en tilgængelig aktør. Virksomheden har en trofast kundeskare som fremover kan gøre brug af vores mange full-service partner ydelser. Opkøbet i Jönköping øger igen vores tilstedeværelse, og vi er stolte over at få lov til at overtage fabrikken.

Den familieejede virksomhed blev grundlagt i 1952. Indtil nu har ejerkredsen bestået af de tre søskende Stefan Eriksson, Håkan Ankar og Karin Lindström. Alle tre har haft et ønske om at afhænde livsværket rettidigt. At finde en seriøs køber, der vil sikre medarbejderne og bevare svenske arbejdspladser, har haft højeste prioritet for familien, fortæller Karin Lindström.

”Vi er glade for, at det er en solid nordisk aktør, der nu overtager virksomheden. I processen har vi lagt stor vægt på at DOT har praktisk erfaring med at videreføre en forretning med respekt for den eksisterende kultur og svenske værdier. Vi ser frem til at være en del af rejsen de kommende år”, siger Karin Lindström, som bliver fabrikschef på den nye DOT-lokation.

Velkommen til alle nye kunder og medarbejdere i Jönköping.

Strategisk samarbejde optimerer miljøindsatsen
Efter grundig afsøgning af markedet har vi valgt en ny samarbejdspartner til forbehandlingsprocesserne på samtlige fabrikker. Valget faldt på den svenske specialist Recyclean Systems i Västra Frölunda. Vi har indtil nu haft flere forskellige leverandører af kemi til forbehandling og bortskaffelse af affald. Med tanke på vores miljøstrategi er dette ikke optimalt. Vi vil ensarte processerne på fabrikkerne og intensivere miljøindsatsen yderligere.

Ved at tilknytte Recyclean Systems får vi ikke kun en leverandør, men en strategisk samarbejdspartner, som bliver medansvarlig for at forbedre vores forbehandlingsprocesser. Vi vil trække på deres produkt- og ekspertviden til at udvikle et unikt individuelt setup på hver enkelt fabrik. For at opnå den optimale effekt vil de nye procedurer blive implementeret på én lokation ad gangen. Det giver os mulighed for at justere forbehandlingen og bortskaffelsen af restaffald ned til mindste detalje.

Det har været et omfattende forløb at udvælge vores nye samarbejdspartner. Vi har lagt stor vægt på dedikation, erfaring og tilgængelighed. Recyclean Systems opfylder alle kriterier. Den første fabrik til at nyde godt af det nye samarbejde bliver DOT fabrikken i Køge.

Vildbjergfabrikken som energikilde
Den 20. januar slukkede varmforzinkningsgryden i Vildbjerg – helt efter planen. Gryden tændte igen efter 35 minutter – helt efter planen. I den mellemliggende periode gav vi grydens energiforbrug videre til lokalområdet. Det var allerførste gang fabrikken fungerede som energikilde.  Proceduren er siden gentaget adskillige gange - i flere tilfælde op til tre gange om dagen i næsten en time ad gangen. Vi kan konstatere at kvaliteten af varmforzinkningen ikke bliver påvirket af afbrydelserne. Alle faser af processen foregår under minutiøs overvågning. Skulle varmetabet i gryden blive for stort, tænder alle varmelegemer automatisk igen.

Som den første produktionsvirksomhed i Danmark kom DOT i Vildbjerg med på Flex Platformen. Den innovative IT-løsning fra Energi Danmark og IBM Danmark overvåger belastningen på elnettet og adviserer de tilknyttede virksomheder om at skrue ned for forbruget, når strømefterspørgslen er størst.

Med teknologien i Flex Platformen kan grydestyringen programmeres, så vi kan tilrettelægge energibidraget til lokalområdet uden at gå på kompromis med kvaliteten af varmforzinkningen. Eller ændre vores arbejdsgange i en nøje planlagt dagligdag. Vi sparer ikke selv strøm ved tiltaget, men flytter vores forbrug til tidspunkter med mindre belastning. På den måde er vi med til at reducere CO2-udledningen, da det ikke er nødvendigt at starte fossile kraftværker op.

Selvom vi stadig er i begyndelsen af forløbet, har det været en positiv oplevelse. Vi ønsker at bidrage aktivt til en øget ressourcebevidsthed i industrien og være vores samfundsansvar bevidst. Flex Platformen er et spændende initiativ, som på sigt kan blive bredt ud til flere DOT-fabrikker.

Ny ISO 1461-standard. Dette skal du være opmærksom på.
Den nye udgave af DS/EN ISO 1461:2022 træder i kraft pr. 31. marts 2023. Vi har vurderet ændringerne i standarden for belægninger på jern og stål påført ved varmforzinkning, og de bliver implementeret på alle vores fabrikker. Vi forventer ikke at den nye standard medfører væsentlige udfordringer for vores kunder, men der er punkter, som vi hermed henleder opmærksomheden på.

Vi fortsætter som udgangspunkt med at foretage lagtykkelsesmåling i henhold til 2009-udgaven af DS/EN ISO 1461. Hjælpeelementer (endeplader, kropsafstivninger og lignende) vil fortsat indgå i måleproceduren. Det betyder i praksis, at når der i en sammensvejset konstruktion indgår stål med flere forskellige godstykkelser og emnetyper, vil hvert enkelt element, blive betragtet som et selvstændigt emne.

Lagtykkelsesmålingen skal fortsat bestilles senest ved indlevering af emner. Målerapporten vil ligeledes se ud som den plejer. Godkendelseskriterierne for lagtykkelsesmåling skal stadig angives af kunden i henhold til minimumskravene i standarden eller som kundespecifikke krav.

I den nye udgave af DS/EN ISO 1461 kan lav-reaktivt stål* godkendes efter lavere lavtykkelseskrav, når visse forudsætninger er opfyldt.

Har du spørgsmål til den nye standard, er du meget velkommen til at kontakte os.

*Standarden angiver lav-reaktivt stål som emner med stålprofiltykkelser over 3 millimeter fremstillet af stål med sammensætninger af 0,01% silicium eller mindre - og et aluminiumindhold større end 0,035%.

Tættere på Stockholm

I december måned overtog vi alle varmforzinkningsaktiviteter i Södertälje Varmförzinkning. Med opkøbet øger vi igen tilstedeværelsen på det svenske marked og forstærker positionen som Nordens førende overfladebehandler. Alle varmforzinkningskunder i Södertälje følger med over til DOT og kan fremover benytte vores fleksible full-service partner ydelser.

Vi ser en stor fordel i at komme tættere på Stockholm, og den korte afstand til DOT i Eskilstuna vil forbedre kvalitet- og leveringssikkerheden i hele hovedstadsområdet. På lokationen i Södertälje etablerer vi også en opsamlingsplads, hvor alle med behov for varmforzinkning kan aflevere og hente gods.

Vi har de seneste år intensiveret indsatsen i Sverige. Vi har rekrutteret nye dygtige medarbejdere, øget den fysiske tilstedeværelse, indført onlinebooking med My DOT og udvidet vores landsdækkende logistiknetværk. Tiltag, som er blevet godt modtaget, hvilket vi sætter stor pris på. Nu ser vi frem til at videreføre det gode samarbejde med de mange kunder i Södertälje, Stockholm og omegn.

Svensk repræsentation i bestyrelsen

Vi er glade for at byde velkommen til Magnus Bosson - vores første svenske bestyrelsesmedlem. Vi ser frem til at trække på hans kompetencer i den fortsatte udvikling af koncernen. Magnus Bosson er administrerende direktør for BE Group AB – en af Sveriges førende stålleverandører. Som bestyrelsesmedlem hos DOT skal Magnus blandt andet bidrage med indsigt i svensk arbejdsmarkedspolitik, lovgivning, nye kommercielle tiltag og videreudvikling af vores ambitiøse klimastrategi.

Vi er en danskejet koncern med meget tætte bånd til Sverige. Ved indgangen til 2022 havde vi to svenske fabrikker. I dag har vi syv. Vi har tidligere opkøbt varmforzinkningsaktiviteterne i FeRex Zink i Smedjebacken og Södertälje Varmförzinkning - og nu også Haga Galvanisering i Jönköping. Derfor ser vi tilføjelsen af et svensk bestyrelsesmedlem som en naturlig udvikling. Vi står foran en lang række spændende opgaver på begge sider af Øresund, som Magnus Bosson nu skal være en del af.

KICK OFF 2023

Verden er mere uforudsigelig end nogensinde før. De færreste tør spå om, hvad der kommer til at ske i 2023, men vi fornemmer at året er begyndt med optimisme. Det er positivt. Vi ser med spænding frem mod de kommende måneder og krydser fingre for mere stabile tilstande og en normaliseret verdenssituation.

Indgangen til 2023 er blevet markeret på forskellige måder i vores afdelinger. Den mest hektiske markering fandt uden tvivl sted i Halmstad, hvor alle svenske salgsfolk var samlet til det udfordrende orienteringsløb Mission Completed. Der blev løbet, kæmpet og samarbejdet til den store guldmedalje. Netop samarbejde og kommunikation er nøgleord i disse tider.

Vi er i et konkurrencepræget marked og et forstærket samarbejde skal bringe både os og vores kunder fremad. Vi er klar til 2023 og ser igen frem til at tilbyde branchens bedste kundeoplevelse.

Grøn zink til hele året

Vores implementering af grøn produceret Low-carbon zink har vakt genlyd. Vi har fået stor opmærksomhed og mange positive tilkendegivelser. Kort før jul indgik vi en ny aftale med svenske Boliden Group om køb af Low-carbon zink for hele 2023. Der vil fortsat ikke være ekstra kundeomkostninger forbundet med brugen af grøn produceret zink.

At vi kun har Low-carbon zink i gryderne reducerer vores årlige CO2-udledning med næsten 11.000 ton og reducerer samtidig udledningen for vores kunder. De kommende år vil kravene til klimadokumentation stige betragteligt. Det vil få betydning for at hente ordrer i alle led af industrien. Ved at være en miljøbevidst samarbejdspartner kan vi hjælpe vores kunder på vej mod nye succeser. I løbet af 2023 forventer vi at iværksætte flere tiltag, der skal reducere vores klimaaftryk yderligere. Til gavn for os alle.

 
Blandede forventninger til zink
Zinkkursen har været på noget af en rutsjetur i årets første måneder. Efter en stærk start med en stigning på cirka 17 procent i januar, faldt kursen næsten tilsvarende tilbage i februar. Zinkprisen er på den ene side præget af høje efterspørgselsforventninger fra Kina, som efter fjernelsen af COVID19-restriktioner igen går mod øget aktivitet. På den anden side er der også stigende forventninger til det globale zinkudbud efter energipriserne (særligt prisen på gas) har taget et pænt dyk, beretter Lars Tragstrup, Vice President i Commodity Sales hos Jyske Bank.

De faldende energipriser øger sandsynligheden for at der igen bliver frigivet produktionskapacitet i Europa. For eksempel har zinkproducenten Nyrstar netop meddelt at deres franske smelter Auby vil genstarte produktionen. Tendenserne peger også i retning af at de kinesiske smelteværker vil øge kapaciteten, da der i øjeblikket er rigeligt med forsyninger af råmaterialer og tilmed gunstige smeltemarginer. Det skal bemærkes, at de globale synlige LME-zinklagre på bare et år er faldet med mere end 80 procent til godt 20.000 ton. Det svarer i øjeblikket til mindre end én dags forbrug i forhold til hele det globale forbrug!

Der er blandede forventninger til forsyningsbalancen i den resterende del af 2023. Meget afhænger af om efterspørgslen i Kina og den vestlige verden indfrier forventningerne, og om energipriserne holder sig på et niveau, der tilgodeser zinkproduktionen. Her bliver det særligt afgørende, hvor hurtigt den europæiske produktion rammer normale tilstande. Goldman Sachs forventer et globalt zinkunderskud i 2023 på 243.000 ton, mens Citi venter en stigning på 70.000 ton, hvilket understreger at der er vidt forskellige forventninger til det fremtidige potentiale, orienterer Lars Tragstrup fra Jyske Bank afslutningsvis.

DOT A/S
Grønlundvej 81-83
7330 Brande
Denmark
Linkedin

Email Marketing by ActiveCampaign